Vievio šv. Onos parapija  
Vievio parapijos bendruomenė

PLANUOJAME / NUMATOME

2023

 • Spalio 7 d. po 18.00 val. šv. Mišių - susitikimas / registracija dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui;
 • Spalio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidai. Šv. Mišios - 11.00 val.;
 • Spalio 8 d. po šv. Mišių - susitikimas / registracija dėl pasiruošimo Eucharistijos ir Atgailos sakramentams;
 • Lapkričio 1 d. - Visi šventieji. Šv. Mišios - 10.00 val.;
 • Lapkričio 2 d. - Mirusiųjų minėjimo diena. Šv. Mišios 10.00 val.;
 • Gruodžio 3 d. - pirmasis advento sekmadienis. Šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val.;
 • Gruodžio 24 d. ketvirtojo advento sekmadienio šv. Mišios 10.00 val.; Piemenėlių šv. Mišios - 22.00 val.;
 • Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. Šv. Mišios - 11.30 val.;
 • Gruodžio 26 d. - antroji šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios - 10.00 val.;
 • Gruodžio 31 d. - Šventoji šeima. Šv. Mišios 10.00 ir 11.30 val.; 22.00 val. - padėkos šv. Mišios už 2023 m.;

2024

 • Sausio 19-21 d. Vievio parapijos bendruomenės rekolekcijos (susikaupimo savaitgalis) Trinapolio rekolekcijų namuose.

SUSITIKIMŲ KALENDORIUS

Parapijos bendruomenės namuose

PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

19.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

TREČIADIENIS

19.00 val. Moterų maldos grupės susitikimas "Būk, kas esi"

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

16.30 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose

Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai - ir esame!

Lk 4, 8