Eucharistija švenčiama

Pirmadienį - Ketvirtadienį 8.30 val.

Penktadienį 18.00 val.

Šeštadienį 9.30 ir 18.00 val.

Sekmadienį 10.00 ir 11.30 val.

  • Pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir 10.00 val.
  • Gegužės, birželio ir spalio mėn. šiokiadieniais 18.00 val.

Šv. Mišių užsakymas

Eucharistija yra Jėzaus Kristaus  auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat turime stengtis dalyvauti joje su konkrečiais ir kuo platesniais prašymais ar padėkomis. Tradiciškai, užprašydami Mišias tikintieji palieka auką, taip išlaikydami savo parapijos kunigus. Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leidžia kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir paramą.

Mišių intencijas padiktuoja gyvenimas ir mylinti tikinčio žmogaus širdis. Mišios gali būti užprašomos už gyvuosius ir už mirusius, dėkojant, prašant malonės ar pagalbos, asmeninėmis ar bendruomenės intencijomis.

Šventosios Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias “užprašiusiam” žmogui. Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Šventąsias Mišias užsakyti galite pas kleboną, sutardami numatytą Mišių laiką; sudėtines šventąsias Mišias, kurios aukojamos šeštadieniais 9.30 val. ir sekmadieniais 10.00 val. (Votyva), galite užsakyti užpildydami ir šią formą:










Auką už šv. Mišias prašome pervesti į Vievio šv. Onos parapijos sąskaitą:

  • LT89 7300 0100 8341 5059
  • “Swedbank”
  • Skyrelyje “Mokėjimo paskirtis” nurodyti, kada bei už ką užprašėte Mišias.
  • Aukos dydis nenustatytas.

Eucharistinė adoracija

Kiekvieną penktadienį po vakarinių šv. Mišių

~ 18.45-19.45 val. garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą!