Dvasinės pratybos

Dvasinės pratybos pradedamos spalio mėn., kad kasdieniai skaitiniai ir mąstymai sutaptų su liturginiu Bažnyčios kalendoriumi.

Jei kasdien neskiriame laiko Dievui, vadinasi, Jis nėra mums svarbus. Nuolat nebendraudami su Dievu visada jausime stygių: ramybės, džiaugsmo, drąsos, tikrumo. Dievas – mūsų būties pagrindas. Jis mus ne tik sukūrė, bet ir toliau kuria, palaiko savo meile, kad ir mes galėtume kūrybingai darbuotis. Nuo Jo priklausome kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kad jaustumėmės saugiai, nebijotume dalintis Dievo buvimu mūsų gyvenime, nebijotume klausti, reikia bendraminčių.

Viena iš galimybių – šventojo Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos.

Šv. Ignacas Lojola pateikia analogiją: kaip vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno pratybos, taip meditacija, kontempliacija ir kiti maldos būdai, kurie parengia ir nuteikia sielą, yra vadinami dvasinėmis pratybomis. Pagal šv. Ignacą Lojolą, Dvasinių pratybų kasdieniame gyvenime esmė – kad žmogus mąstytų ir melstųsi pats.

“Katalikų pasaulio leidiniai” išleido knygą “Eik į savo kambarėlį” (Mt 6, 6) [Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime], kurią parengė kun. Lionginas Virbalas SJ, pagal Hedwig Lewis, SJ, “At home with God”. Ši knyga daugeliui padėjo sutvirtinti ryšį su Dievu, išmokti asmeninės maldos.

Apmąstymai ir knygos nagrinėjimas veda link Dievo pažinimo. Dvasines pratybas galima atlikti savarankiškai, vis dėlto naudingiau jas atlikti grupelėje.

Surasti laiko įmanoma – reikia tik labai norėti. Pasiryžus, troškimas melstis leidžia Dievui sudėlioti mūsų laiką. Laikas, kurį skirsime vien tik maldai, bus mūsų artimo bendravimo valandėlės su pačiu brangiausiu mūsų Bičiuliu.

Siūloma Dvasinių pratybų atlikimo tvarka:

Norinčių bendrai melstis tikinčiųjų grupei pateikiamos užduotys savaitei, kartą per savaitę susirenkama pasidalyti maldos bei gyvenimo patirtimi. Susitikus kartu pasimeldžiama, pasisakoma, kaip sekėsi atlikti pra­tybas, kuri meditacija buvo naudingiausia ir kodėl. Pratybų vadovas grupei pataria ir padeda, be to, kiekvienas dalyvis gali susitikti su juo pasikalbėti asmeniškai.

Siųsdamas Šventosios Dvasios įkvėpimus visuomet pagrindinis Dvasinių pratybų vadovas yra Viešpats!