Vievio šv. Onos parapija  
Vievio parapijos bendruomenė

PLANUOJAME / NUMATOME

2024

 • Birželio 30 d. – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Šv Mišios tik 11.00 val.;
 • Liepos 28 d. – tituliniai šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios tik 11.00 val.;
 • Rugpjūčio 2-4 d. - Bendruomenės savaitgalis
 • Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė). Šv. Mišios 10.00 val.;
 • Rugsėjo 7 d. - sutuoktinių diena;
 • Spalio 6 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidai. Šv. Mišios tik 11.00 val.;
 • Lapkričio 1 d. – Visi šventieji. Šv. Mišios – 10.00 ir 18.00 val.;
 • Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės). Šv. Mišios 10.00 ir 18.00 val.;
 • Gruodžio 1 d. – pirmasis advento sekmadienis. Šv. Mišios – 10.00 ir 11.30 val;
 • Gruodžio 24 d. - Piemenėlių šv. Mišios – 22.00 val.;
 • Gruodžio 25 d. – Šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 11.30 val.;
 • Gruodžio 26 d. – antroji šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios – 10.00 val.;
 • Gruodžio 31 d. – padėkos už 2024 m. šv. Mišios - 22.00 val.

SUSITIKIMŲ KALENDORIUS

Parapijos bendruomenės namuose

PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

18.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

19.00 val. Suaugusiųjų katechezės "Malonė ir gyvenimas" (bažnyčioje)

TREČIADIENIS

19.00 val. Dvasinės pratybos "Eik į savo kambarėlį"

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

16.30 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

17.40 Vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, katechezės 

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose

Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai - ir esame!

Lk 4, 8