Vievio šv. Onos parapija  
Vievio parapijos bendruomenė

PLANUOJAME / NUMATOME

2023

 • Vasario 22 d. - Pelenų trečiadienis, gavėnios pradžia. Šv. Mišios - 10.00 val.;
 • Kovo 4 d. - Šv. Kazimieras. Šv. Mišios - 9.30 val.;
 • Balandžio 2 d. - Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios - 8.30, 10.00 ir 11.30 val.;
 • Balandžio 5 d. - Didžiojo trečiadienio Atgailos pamaldos - 18.00 val.;
 • Balandžio 6 d. - Didysis ketvirtadienis, Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena. Paskutinės Vakarienės šventosios Mišios - 18.00 val.;
 • Balandžio 7 d. - Didysis penktadienis. Kristaus Kančios minėjimo pamaldos - 18.00 val.;
 • Balandžio 8 d. - Didysis šeštadienis. Velykų nakties pamaldos - 20.00 val. 
 • Balandžio 9 d. - Šv. Velykos, Viešpaties Prisikėlimo iš numirusių diena. Šv. Mišios ir Eucharistinė procesija - 8.00 val.;
 • Balandžio 11-18 d. VPB piligriminė kelionė į Romą;
 • Gegužės 7 d. - Motinos diena. Šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val.;
 • Gegužės 21 d. 11.30 val. - vaikų Pirmosios Komunijos šventė;
 • Gegužės 28 d. Šv. Dvasios Atsiuntimas (Sekminės). Šv. Mišios - 10.00 val. (Kazokiškėse - 12.00 val.);
 • Birželio 4 d. - Tėvo diena. Šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val.;
 • Birželio 11 d. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Šv. Mišios - 11.00 val.;
 • Birželio 25 d. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Šv. Mišios - 11.00 val.;
 • Liepos 15-16 d. - VPB žygis baidarėmis;
 • Liepos 30 d. - tituliniai šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios - 11.00 val.;
 • Rugpjūčio 1-3 d. - jaunimo vasaros stovykla Kazokiškėse;
 • Rugpjūčio 4-6 d. Vievio parapijos bendruomenės savaitgalis Kazokiškėse;
 • Rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė). Šv. Mišios 10.00 val.
 • Rugsėjo 10 d. - Sutuoktinių diena. 18.00 val. - šv. Mišios ir 19.00 val. - agapė;
 • Rugsėjo 17 d. 11.30 val. - Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė;
 • Spalio 7 d. po 18.00 val. šv. Mišių - susitikimas / registracija dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui;
 • Spalio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidai. Šv. Mišios - 11.00 val.;
 • Spalio 8 d. po šv. Mišių - susitikimas / registracija dėl pasiruošimo Eucharistijos ir Atgailos sakramentams;
 • Lapkričio 1 d. - Visi šventieji. Šv. Mišios - 10.00 val.;
 • Lapkričio 2 d. - Mirusiųjų minėjimo diena. Šv. Mišios 10.00 val.;
 • Gruodžio 3 d. - pirmasis advento sekmadienis. Šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val;
 • Gruodžio 24 d. ketvirtojo advento sekmadienio šv. Mišios 10.00 val.; Piemenėlių šv. Mišios - 22.00 val.;
 • Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. Šv. Mišios - 11.30 val.;
 • Gruodžio 26 d. - antroji šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios - 10.00 val.;
 • Gruodžio 31 d. - Šventoji šeima. Šv. Mišios 10.00 ir 11.30 val.; 22.00 val. - padėkos šv. Mišios už 2023 m.;

2024

 • Sausio 19-21 d. Vievio parapijos bendruomenės rekolekcijos (susikaupimo savaitgalis) Trinapolio rekolekcijų namuose.

SUSITIKIMŲ KALENDORIUS


PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

19.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

TREČIADIENIS

19.00 val. Moterų maldos grupės susitikimas "Būk, kas esi"

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

18.45-19.45 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

16.30 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

17.30 val. Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (kas antrą šeštadienį, nuo spalio 22 d.)

19.30 val. Gitaros pamokos

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

18.00-20.00 val. žaidžiame krepšinį (Vievio gimnazijos sporto salėje)

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose

Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai - ir esame!

Lk 4, 8