Vievio šv. Onos parapija  
Vievio parapijos bendruomenė

PLANUOJAME / NUMATOME

  • Spalio 1 d. po 18.00 val. šv. Mišių – susitikimas / registracija dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui;
  • Spalio 2 d. Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidai. Šv. Mišios – 11.00 val.;
  • Spalio 2 d. po šv. Mišių – susitikimas / registracija dėl pasiruošimo Eucharistijos ir Atgailos sakramentams.

2023

  • Sausio 20-22 d. Vievio parapijos bendruomenės rekolekcijos (susikaupimo savaitgalis) Trinapolio rekolekcijų namuose.

SUSITIKIMŲ KALENDORIUS

Atnaujinta 2022-10-20

PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

19.00 val. katechezių kursas "Malonė ir Gyvenimas"

TREČIADIENIS

19.00 val. Moterų maldos grupės susitikimas "Būk, kas esi" (nuo rugsėjo 14 d.)

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

19.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

18.45-19.45 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

16.30 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

17.30 val. Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (kas antrą šeštadienį, nuo spalio 22 d.)

17.30 val. Vaikų priėmusių Eucharistijos sakramentą bendrystės laikas (kas antrą šeštadienį, nuo spalio 29 d.)

19.30 val. Gitaros pamokos

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

18.00-20.00 val. žaidžiame krepšinį (Vievio gimnazijos sporto salėje)

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose

VIEŠPATĮ, SAVO DIEVĄ, TEGARBINK IR JAM VIENAM TETARNAUK!

Lk 4, 8