Užtarimo malda

“Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta” (Jn 15, 7).

Malda ypatingai suartina žmones. Net ir tada, kai nedaug žinome apie kitą – išorinių dalykų, faktinių gyvenimo įvykių, bendrai meldžiantis žmogus tampa nepaprastai, tarytum intymiai artimas.

Kai susirenkame melstis už kitus – už pasaulį, mūsų širdys dar labiau atsiveria kito žmogaus artumui, ir tai padeda artėti prie kito žmogaus, prie “svetimo”.

Malda stiprina mūsų bendrystę – bendrystė stiprina mūsų maldą.

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją.

Vienykimės maldoje!