Parama Bažnyčiai

Bažnyčia yra išlaikoma tikinčiųjų aukomis. Galite paaukoti Vievio šv. Onos parapijai, skirdami jai 1,2% jau sumokėtos pajamų mokesčio sumos. 1,2 % nuo jūsų jau sumokėto GPM galite skirti dviem būdais:

1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu.

2. Atsisiųsti VMI prašymo formą FR0512, ją atsispausdinti; užpildyti šią formą ranka ir išsiųsti paprastu paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Svarbu:

  • Pildant prašymą ranka, pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
  • Laukelyje "5" (mokestinis laikotarpis) įrašykite "praėjusius metus".
  • Laukelyje "6S" pažymėkite varnelę.
  • Formos laukelyje "E2" įrašykite: 191242886 (Vievio šv. Onos parapijos juridinis kodas).
  • Formos laukelio "E3" pildyti nereikia.
  • Formos laukelyje "E4" galite įrašyti "1,20", jeigu visą savo paramą (t. y. 1,2%) skiriate Vievio šv. Onos parapijai.
  • Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke galima siųsti tik vieną prašymo formą.

Deklaraciją už praėjusius metus reikia pateikti iki gegužės 1 d.