Vyrų maldos grupė

Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta ketvirtadieniais parapijos namuose.

“Toks, koks esu, su tuo, ką turiu, pas tave, mano Jėzau, aš ateinu”. Renkamės šlovinti Viešpatį giesmėmis ir psalmėmis, melstis vieni kitų intencijomis. Meldžiamės litanijas, Dievo gailestingumo vainikėlį, skaitome dvasinio turinio knygas ir truputį laiko skiriame arbatos gėrimui, kad laisvai bendraujant geriau pažintume vienas kitą.

Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.