Mišių patarnautojai

Kviečiame jaunuolius ruoštis ministranto (lot. minister – patarnautojas) tarnystei kiekvieną šeštadienį 17 val., prieš šv. Mišias.

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

  • Pats jausmas, jog esi Dievo akivaizdoje prie altoriaus Mišių metu siunčia malonius virpesius į širdį, nes supranti, kad būtent tu prisidedi prie Jėzaus skleidimo ir atėjimo į mano ir kitų širdis. Labai malonus ir vidinį tvirtumą suteikiantis jausmas yra, kai per didžiąsias šventes eini išvien su kunigais. (Laurynas)
  • Būdamas ministrantu, galiu tarnauti Bažnyčiai, o tarnaudamas galiu artėti prie Dievo! (Ernestas)