Choras

"Kas gieda - dvigubai meldžiasi" (šv. Augustinas).

Kviečiame jungtis į suaugusiųjų - vyrų ir moterų chorą ir mokytis giedoti senovines lietuvių liaudies giesmes (kantičkas) bei kitas liturgines bažnytines giesmes su savo tikėjimo bendruomene.