Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šlovinimas šv. Jurgio bažnyčioje (Kaune)

2018.06.21