Jaunimo vasaros stovykla "Pažink save"

Rugpjūčio 1-3 d. Kazokiškėse vyks jaunimo stovykla “Pažink save”.

Dalyvių amžius: 14-19 metų.

Dalyvio mokestis – 25 Eur.

Gyvoje tikinčiųjų Bendruomenėje išgyvename tikėjimą švęsdami Eucharistiją; per įvairius užsiėmimus, mokymus, diskusijas, giesmes ir maldą vis atrandame tikėjimo prasmę, reikalingumą, regime jo vaisius. Krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas formuoja ir atskleidžia tikėjimą, kur žmogus yra tikslas ir vertybė, priešingai nei vartojimo kultūra, kuri skatina kitą žmogų laikyti vartojimo objektu, naudotis kitu kaip daiktu, priemone malonumui pasiekti.

Šioje stovykloje sieksime padėti jaunam žmogui save pažinti, priimti ir vertinti. Formuojant krikščioniškąjį požiūrį į šeimą, suprantame, kaip svarbu ugdyti lytiškumą, kuris visų pirma ir yra orientuotas į vertybes bei asmenybės ugdymą.

Registracija iki 2023-07-21