Jaunimo vasaros stovykla "Pažink save"

Rugpjūčio 2-4 d. Kazokiškėse vyks jaunimo stovykla “Pažink save”.

Dalyvių amžius: 14-19 metų.

Dalyvio auka – 25 Eur. Negalintys paskirti visos sumos – praneškite.

Gyvoje tikinčiųjų Bendruomenėje išgyvename tikėjimą švęsdami Eucharistiją; per įvairius užsiėmimus, mokymus, diskusijas, giesmes ir maldą vis atrandame tikėjimo prasmę, reikalingumą, regime jo vaisius. Krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas formuoja ir atskleidžia tikėjimą, kur žmogus yra tikslas ir vertybė, o vartojimo kultūra skatina kitą žmogų laikyti vartojimo objektu, naudotis kitu kaip daiktu, priemone malonumui pasiekti.

Šioje stovykloje sieksime padėti jaunam žmogui save pažinti, priimti ir vertinti; vertinti kitą, būti vertiems meilės. Formuojant krikščioniškąjį požiūrį į šeimą, suprantame, kaip svarbu ugdyti lytiškumą, kuris visų pirma ir yra orientuotas į vertybes bei asmenybės ugdymą.

REGISTRACIJA BAIGTA! (2022-07-22)